AKTUALNOŚCI
.:  SPROSTOWANIE

SPROSTOWANIE

W związku z opublikowanym w Kurierze Szczecińskim (z dnia 16.11.2017 r.)
artykule Pt.:„Kreatywna księgowość w Maszewie?” informuję, że nie jest prawdziwa podana w nim następująca informacja: „Gmina Maszewo ma roczny budżet rzędu 34 mln zł, ale należności wymagalne (a więc te, które powinny być zapłacone) to ponad 8 mln zł. Gmina nie ma na to pieniędzy”.

W rzeczywistości zobowiązania wymagalne Gminy wobec kontrahentów, ZUS, US, radnych i sołtysów wynoszą 783 246 zł i są 10 – krotnie mniejsze od wskazywanej kwoty  8 259 623,91 zł (stanowią  9,5% kwoty).

Kwota 8 mln, która po raz kolejny jest przytaczana jako dług, a stanowi należności dla Gminy. Poniżej przedstawiam wykaz zaległości wobec Gminy  w kwocie 8 259 623,91 zł, które autor artykułu potraktował, jako zaległość gminy.

 

Należności dla gminy 8 259 623,91

Kwota [zł]

z tytułu opłat za usługi komunalne świadczone przez Zakład Komunalny w Maszewie (tj.: czynsze, woda, ścieki)

350 567,52

wpływy z karty podatkowej

5 801,32

wpływy z podatków (rolny, leśny, podatki i opłaty lokalne od osób prawnych)

2 309 572,31

wpływy z podatku (rolny, leśny, podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych),

 

984 135,20

należności z tytułu zaległości alimentacyjnych (dłużnicy alimentacyjni),  w tym:

60% należności Skarbu Państwa

40% należności gminy

4 609 547,56

łącznie

8 259 623,91

 

Pragnę przypomnieć, że wyjaśnienia związane z przedmiotową kwotą były publikowane na stronie www.maszewo.pl

 

Burmistrz Maszewa

Jadwiga Ferensztajn


webmaster [23:17, 16-11-2017]  drukuj
© UM w Maszewie