AKTUALNOŚCI
.:  PRZYPOMINAMY O ZMIANIE SPOSOBU SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

PRZYPOMINAMY

O ZMIANIE SPOSOBU SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz.19) z dniem 1 stycznia 2018 r.   zmienia się sposób segregacji na terenie Gminy Maszewo.

Odpady segregowane będą gromadzone w 4 pojemnikach (workach):

zielonym (szkło),

żółtym (plastik, metale, tworzywa sztuczne, wielomateriałowe odpady opakowaniowe),

niebieskim (papier),

brązowym (bio - np. trawa, liście, odpady kuchenne).

Odpady zmieszane pojemnik (worek): szary lub czarny.

Szczegółowe informacje:

www.maszewo.pl

tel.: (91) 402-33-86


webmaster [23:55, 14-12-2017]  drukuj
© UM w Maszewie