AKTUALNOŚCI
.:  INWESTYCJE DROGOWE PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH.

INWESTYCJE DROGOWE PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH

            Zakończony został pierwszy etap budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 113 w m. Budzieszowce. Etap ten przewidywał budowę chodnika (strona lewa) na odcinku od istniejącej zatoczki autobusowej do skrzyżowania z droga powiatową w kierunku miejscowości Dobrosławiec. Po latach zabiegów o ten niebezpieczny odcinek drogi, Zarząd Województwa zaakceptował to zadanie do wykonania. A jest to duży koszt, gdyż wartość inwestycji wynosi 1.033.912 zł wg kosztorysu (łącznie z vatem). W okresie zimowym planowana jest wycinka drzew (kolidują z projektowaną trasą chodnika) w ilości 21 sztuk.

Kontynuacja inwestycji w 2018 roku.

 Został wykonany końcowy fragment chodnika w miejscowości Pogrzymie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 113.

  Trwa procedura administracyjna związana z realizacją inwestycji drogowej związanej z dokończeniem budowy chodnika w m. Jenikowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106.


webmaster [11:23, 15-12-2017]  drukuj
© UM w Maszewie