AKTUALNOŚCI
.:  Programowanie przez zabawę

28 sierpnia 2017 r. została podpisana umowa na realizację projektu pn. „Nie obawiaj się programować to nie takie trudne”, do którego Gmina Maszewo przystąpiła w ubiegłym roku.

Projekt będzie realizowany w ramach  Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska 2014 – 2020, Os. Priorytetowa III, Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.2 innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej i zakłada kompleksowe wsparcie dla uczniów i nauczycieli w zakresie programowania.

Beneficjentami projektu będą uczniowie klas I-III ze szkół podstawowych w Dębicach, Maszewie i Rożnowie Nowogardzkim wraz z nauczycielami.

Projekt w Gminie Maszewo będzie realizowany w 2018 roku, rozpocznie się szkoleniami dla nauczycieli w wymiarze 60 godzin szkoleniowych, a zakończy zajęciami (15 spotkań po 2 godz. dla każdej klasy) dla uczniów klas I – III. Dodatkowe uczniowie będą mieli zajęcia (1 spotkanie) w Technikum Informatycznym w Szczecinie. 

Szkoły otrzymają zestaw mini robotów,  które zostaną zaprogramowane przez uczniów oraz od kilku do kilkunastu tabletów, a każdy nauczyciel – wychowawca otrzyma sprzęt komputerowy – Tablet z oprogramowaniem Scottie Go! umożliwiający pracę z dziećmi.

Po zakończeniu projektu zakupiony sprzęt pozostanie w szkołach uczestniczących w projekcie.


webmaster [16:38, 13-09-2017]  drukuj
© UM w Maszewie