.:  USUWANIE AZBESTU Z TERENU GMINY MASZEWO

Informuje się mieszkańców, którzy chcieliby w 2017 r.:

 

  • wymienić pokrycia dachowe azbestowe (tzw. eternit),
  • usunąć z posesji wyroby azbestowe (tzw. eternit) już zdemontowane z dachów, czasami przez wiele lat zalegające na posesji,

 

że Urząd Miejski w Maszewie przyjmuje w naborze ciągłym od mieszkańców Gminy Maszewo wnioski - deklaracje przystąpienia do programu usunięcia azbestu.


Nieprzekraczalny termin składania wniosków na rok 2017 - do 30 kwietnia 2017

Druk "Deklaracji przystąpienia do programu usunięcia azbestu" do pobrania w Urzędzie Miejskim w Maszewie (pok. 29, II piętro) bądź na stronie internetowej: www.maszewo.pl w zakładce „ochrona środowiska”.

[11:16, 14-03-2017]