.:  Mieszkańcy Gminy Maszewo!

Mieszkańcy Gminy Maszewo!

W związku z  artykułem, który ukazał się w Gazecie Goleniowskiej w dniu 13.10.2017 r. informowałam Państwa, że nie prawdą jest, że należności Gminy Maszewo wynoszą 16 168 680,30 zł. Rzeczywiście była to kwota zawarta w opinii RIO w Szczecinie, jednakże była ona błędna, Gmina Maszewo wystąpiła do RIO o stosowne wyjaśnienie. I dnia 10 listopada otrzymaliśmy Uchwałę Nr CCCXXVIII.528.2017 w sprawie uchylenia poprzedniej opinii dot. przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. W uzasadnieniu przedmiotowej uchwały czytamy: W dniu 18 września 2017 r. Skład Orzekający wydał opinię o prawidłowości przedłożonej przez Burmistrza Maszewa informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2017 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, którą wyraził w uchwale Nr CCLXXXVIII.499.2017. Wskutek oczywistej omyłki, polegającej na nieprawidłowym określeniu wartości należności wymagalnych w kwocie 16 168 680,30 zł, zamiast wartości 8 259 623,91 zł Skład Orzekający postanowił uchylić wymienioną uchwałę Nr CCLXXXVIII.499.2017 z dnia 18 września 2017 r. i ponownie - w formie uchwały z dnia 30 października 201/7 r. - wydać opinię o prawidłowości przedłożonej przez Burmistrza Maszewa informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2017 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej”.

 

Jadwiga Ferensztajn

Burmistrz Maszewa

 

[15:38, 13-11-2017]