.:  Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego informuje o naborze wniosków na działania aktywizujące.

"Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego informuje o naborze wniosków na działania aktywizujące. Przed składaniem wniosków prosimy zapoznać się z Regulaminem działań aktywizujących oraz pozostałymi dokumentami

(dostępnymi pod adresem: http://szansebezdrozy.pl/aktualnosci/dzialania-aktywizujace-ii-nabor/).

Termin naboru: od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. do godz. 15:00

Wnioski (w 1 egzemplarzu) wraz z programem realizacji działania oraz listą osób popierających realizację działania i deklarujących w nim udział powinny być złożone osobiście do Biura LGD na adres: Pl. Bramy Wolińskiej 1; 72-100 Goleniów lub u członków Zarządu Stowarzyszenia z poszczególnych Gmin."

[22:16, 06-02-2018]