.:  OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO Z DNIA 14 MARCA 2018 R.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO Z DNIA 14 MARCA 2018 R. W SPRAWIE USTALENIA LICZBY RADNYCH SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO, RADNYCH RAD POWIATÓW I RAD GMIN W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Obwieszczenie

[19:25, 27-03-2018]