AKTUALNOŚCI
.:  NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Nieodpłatne porady prawne udzielane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie przy
Pl. Wolności 2, pok. nr 22 wg harmonogramu:
- poniedziałki od 12.00 do 16.00
- wtorki od 8.00 do 12.00
- środy od 13.00 do 17.00
- czwartki od 8.00 do 12.00    
poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

PRAWO DO UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ (NA ETAPIE PRZEDSĄDOWNYM) MAJĄ:

•    osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej na podstawie oryginału lub odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia z pomocy społecznej,
•    osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny po przedłożeniu Karty Dużej Rodziny.
•    kombatanci – na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
•    weterani po przedłożeniu ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego,
•    osoby, które ukończyły 65 lat na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
•    młodzież do 26 roku życia na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
•    zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną na podstawie złożonego oświadczenia.

POMOC PRAWNA BĘDZIE POLEGAŁA NA:

•    poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach:
•    wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
•    pomocy w sporządzaniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo – administracyjnym;
•    sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

UPRAWNIENI BĘDĄ MOGLI UZYSKAĆ INFORMACJE W ZAKRESIE:

•    prawa pracy,
•    przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
•    prawa cywilnego,
•    spraw karnych,
•    spraw administracyjnych,
•    ubezpieczenia społecznego
•    spraw rodzinnych,
•    prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarcze
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.


                                        

Kierownik
                                          Ośrodka Pomocy Społecznej
                                         w Maszewie


webmaster [16:46, 02-01-2017]  drukuj
Urząd Miejski w Maszewie
Pl. Wolności 2
72-130 Maszewo
tel.: +48 91 4187567
+48 91 4187843
+48 91 4023380
fax: +48 91 4187506
e-mail: urzad@maszewo.pl
Godziny pracy UM:
Poniedziałek: 8.00 - 16.00
Wtorek-Piątek: 7.30 - 15.30
Burmistrz przyjmuje interesantów:
Poniedziałek: 12:00 - 16:30
© UM w Maszewie 2019