AKTUALNOŚCI
.:  Wizyta w mieście partnerskim Loitz

8 maja br. Burmistrz Paweł Piesio wraz z Sekretarzem Gminy Małgorzatą Złotek i Kierownikiem Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Promocji Dorotą Frasunkiewicz spotkali się z władzami miasta Loitz Burmistrzem Panią  Christin Witt, Zastępcą Burmistrza Panem Achimem Schult oraz Przewodniczącym Rady Miasta Panem Herbertem Rösicke. Celem spotkania było zapoznanie się burmistrzów i przedstawicieli obu miast, wzmocnienie współpracy oraz wyznaczenie nowych kierunków w działaniach na rzecz społeczności lokalnych. Podczas spotkania burmistrzowie zadeklarowali chęć dalszej współpracy i omówili najbliższe wspólne plany. Jeszcze w tym roku, najprawdopodobniej w czerwcu odbędzie się rewizyta przedstawicieli z miasta Loitz i kontynuacja rozmów na temat dalszej współpracy.


webmaster [17:20, 09-05-2019]  drukuj
Urząd Miejski w Maszewie
Pl. Wolności 2
72-130 Maszewo
tel.: +48 91 4187567
+48 91 4187843
+48 91 4023380
fax: +48 91 4187506
e-mail: urzad@maszewo.pl
Godziny pracy UM:
Poniedziałek: 8.00 - 16.00
Wtorek-Piątek: 7.30 - 15.30
Burmistrz przyjmuje interesantów:
Poniedziałek: 12:00 - 16:30

Deklaracja dostępności

© UM w Maszewie 2019