AKTUALNOŚCI
.:  Zostały ogłoszone kolejne konkursy na składanie projektów o dofinansowanie inwestycji przedsiębiorstw ze środków unijnych
Szanowni Państwo!

Zostały ogłoszone kolejne konkursy na składanie projektów o dofinansowanie inwestycji przedsiębiorstw ze środków unijnych, m.in.:

  • w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Działanie 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii. Nabór będzie trwał od 1 do 30 kwietnia 2009 r.
  • w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet: V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych.
  • w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka można też od 2 marca składać wnioski w ramach poddziałania 4.5.1 "Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym". Dofinansowanie będzie udzielane na inwestycje o charakterze innowacyjnym w sektorze produkcyjnym, na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej.

Na pierwszą połowę maja 2009 planowane jest również ogłoszenie naboru wniosków w poddziałaniu 4.5.2 PO IG "Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych".

W przypadku, gdyby Państwa firma była zainteresowana złożeniem wniosku o dofinansowanie lub uzyskaniem dodatkowych informacji o krajowych lub regionalnych programach operacyjnych prosimy o skontaktowanie się w tej sprawie z Firmą BOMIS. Jesteśmy do Państwa dyspozycji zarówno w zweryfikowaniu możliwości otrzymania dotacji przez Państwa firmę, jak i w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności inwestycji, wycen środków trwałych, biznesplanów. Przygotowujemy również wnioski o dofinansowanie projektów szkoleniowych. Gwarantujemy pewne, rzetelne wykonanie zleconych nam zadań. Na Państwa życzenie prześlemy listę referencyjną świadczonych przez firmę BOMIS usług doradczych.

Z poważaniem,

Beata Hibner
Konsultant biznesowy
____________________________________
BOMIS Progress
Centrum Edukacji Techniczno-Ekonomicznej
Poznań 61-474 ul. Morelowa 1
tel. 061/ 830 06 35 fax 061/ 830 28 50
www.bomis.pl bomis@bomis.pl
NIP 968-039-41-25 Regon 250753237


webmaster [07:58, 18-03-2009]  drukuj
Urząd Miejski w Maszewie
Pl. Wolności 2
72-130 Maszewo
tel.: +48 91 4187567
+48 91 4187843
+48 91 4023380
fax: +48 91 4187506
e-mail: urzad@maszewo.pl
Godziny pracy UM:
Poniedziałek: 8.00 - 16.00
Wtorek-Piątek: 7.30 - 15.30
Burmistrz przyjmuje interesantów:
Poniedziałek: 12:00 - 16:30

Deklaracja dostępności

© UM w Maszewie 2019