AKTUALNOŚCI
.:  Nowy wzór wniosku dotyczący realizacji zadania publicznego
Urząd Miejski w Maszewie informuję, że w związku z nowym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania(Dz. U z 2011 Nr 6 poz. 25), które obowiązuje od 18 stycznia 2011 r. zmieniły się druki jak w treści rozporządzenia. Ponadto informujemy, że organizacje składające ofertę w tym roku składają na nowych wzorach wniosku, natomiast rozliczają się (za 2010 r.) na starych drukach.

Nowy wzór wniosku


webmaster [13:59, 24-01-2011]  drukuj
Urząd Miejski w Maszewie
Pl. Wolności 2
72-130 Maszewo
tel.: +48 91 4187567
+48 91 4187843
+48 91 4023380
fax: +48 91 4187506
e-mail: urzad@maszewo.pl
Godziny pracy UM:
Poniedziałek: 8.00 - 16.00
Wtorek-Piątek: 7.30 - 15.30
Burmistrz przyjmuje interesantów:
Poniedziałek: 12:00 - 16:30

Deklaracja dostępności

© UM w Maszewie 2019