AKTUALNOŚCI
.:  WYBORY DO RAD POWIATOWYCH ZACHODNIOPOMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

INFORMACJA URZĘDU MIEJSKIEGO W MASZEWIE Z DNIA 22 LUTEGO 2011 R.

Zgodnie ze swoją właściwością Urząd Miejski w Maszewie współdziałając z Zachodniopomorską Izbą Rolniczą w Szczecinie w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów do organów izb rolniczych, zarządzonych na dzień 3 kwietnia 2011 r. informuje, że:

 1. w okręgu wyborczym stanowiącym obszar gminy Maszewo wybierani są dwaj delegaci do Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Goleniowie;
 2. kandydatem na członka rady powiatowej izby rolniczej może być wyłącznie członek tej izby;
 3. Członkami samorządu rolniczego (członkami izby) z mocy prawa są:
  1. osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
  2. osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
  3. członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.
 4. Osoba, która ubiega się o mandat członka rady powiatowej izby rolniczej musi złożyć następujące dokumenty:
  1. zgłoszenie kandydata do rady powiatowej izby rolniczej;
  2. oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie;
  3. listę osób popierających zgłoszenie kandydatury, zawierającą co najmniej 50 podpisów członków izby rolniczej, posiadających prawo wyborcze w okręgu wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenie.
 5. Druki ww. dokumentów można pobrać ze strony internetowej www.zir.pl lub otrzymać w Urzędzie Miejskim w Maszewie;
 6. Kandydat dokonuje zgłoszenia osobiście do Komisji Okręgowej w Maszewie, do dnia 14 marca 2011 r. (czas i miejsce przyjmowania zgłoszeń zostanie podany w terminie późniejszym);
 7. Szczegółowe informacje o zasadach wyborów do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej można uzyskać w biurach izby pod numerem telefonu 91 484 40 72 oraz na stronie internetowej www.zir.pl

webmaster [08:37, 23-02-2011]  drukuj
Urząd Miejski w Maszewie
Pl. Wolności 2
72-130 Maszewo
tel.: +48 91 4187567
+48 91 4187843
+48 91 4023380
fax: +48 91 4187506
e-mail: urzad@maszewo.pl
Godziny pracy UM:
Poniedziałek: 8.00 - 16.00
Wtorek-Piątek: 7.30 - 15.30
Burmistrz przyjmuje interesantów:
Poniedziałek: 12:00 - 16:30

Deklaracja dostępności

© UM w Maszewie 2019