AKTUALNOŚCI
.:  Projekt „Młodzi i aktywni na rynku pracy!

Szanowni Państwo,

firma UniPRomotion wraz z Izbą Małej i Średniej Przedsiębiorczości

w Szczecinie prowadzi rekrutację do projektu unijnego „Młodzi i aktywni na rynku pracy!". 

 Projekt ma na celu stworzenie szansy na rozwój aktywności kobiet i mężczyzn w wieku 15 – 29 lat (tzw. Grupa NEET). 

 Udział w projekcie jest bezpłatny.

Oferujemy:

  • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
  • Indywidualne spotkania z psychologiem
  • Szkolenie zawodowe – podczas szkoleń Uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe
  • Pośrednictwo pracy
  • Staż – za który Uczestnik projektu otrzyma wynagrodzenie
  • Wsparcie animatora zatrudnienia podczas trwania projektu
  • oraz cykl warsztatów pomocnych w zdobyciu wiedzy osobom startującym na rynku pracy

Uczestnik projektu otrzyma zwrot kosztów dojazdu – obejmuje również dojazdy na staż.

Kto może przystąpić do projektu:

Osoby młode, w wieku 15-29 lat, w szczególności osoby bez pracy,

które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież z grupy NEET); w tym:
1. osoby bierne zawodowo, które:
- opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu pieczy),
- opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
- opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),
- zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki),
- matki przebywające w domach samotnej matki,
- opuściły zakłada pracy chronionej (do 2 lat po opuszczeniu);

2. osoby pracujące pochodzące z grup wymienionych powyżej, których:
- zarobki nie przekraczają płacy min. (tzw. ubodzy pracujący),
- odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
- zatrudnione na umowach krótko-terminowych,
- pracujące w ramach umów cywilno-prawnych.

Projekt również dla osób niepełnosprawnych.webmaster [17:39, 25-06-2019]  drukuj
Urząd Miejski w Maszewie
Pl. Wolności 2
72-130 Maszewo
tel.: +48 91 4187567
+48 91 4187843
+48 91 4023380
fax: +48 91 4187506
e-mail: urzad@maszewo.pl
Godziny pracy UM:
Poniedziałek: 8.00 - 16.00
Wtorek-Piątek: 7.30 - 15.30
Burmistrz przyjmuje interesantów:
Poniedziałek: 12:00 - 16:30
© UM w Maszewie 2019