AKTUALNOŚCI
.:  Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Maszewie

W dniu 25 lipca br. odbył się konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Maszewie.

Do konkursu przystąpiły dwie osoby.


Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i związków zawodowych wyłoniła na to stanowisko bezwzględną większością głosów kandydaturę

Pani Anny Kasperek.


webmaster [08:52, 26-07-2019]  drukuj
Urząd Miejski w Maszewie
Pl. Wolności 2
72-130 Maszewo
tel.: +48 91 4187567
+48 91 4187843
+48 91 4023380
fax: +48 91 4187506
e-mail: urzad@maszewo.pl
Godziny pracy UM:
Poniedziałek: 8.00 - 16.00
Wtorek-Piątek: 7.30 - 15.30
Burmistrz przyjmuje interesantów:
Poniedziałek: 12:00 - 16:30
© UM w Maszewie 2019