AKTUALNOŚCI
.:  Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że rozpoczęła się XVIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs organizowany jest we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Prezydent RP Andrzej Duda objął ów przedsięwzięcie Honorowym Patronatem.

Celem konkursu jest m.in. działanie prewencyjne na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników.

W konkursie:

  • mogą brać udział osoby pełnoletnie, prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli);
  • nie mogą uczestniczyć gospodarstwa, które już zdobyły miano najbezpieczniejszego w kraju;
  • nie mogą uczestniczyć zdobywcy II i III miejsca finału krajowego przez okres 5 lat;
  • nie mogą brać udziału gospodarstwa sklasyfikowane w etapie wojewódzkim na miejscach I i II – przez okres 2 lat.

Konkurs przebiegać będzie w 3 etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie zgłoszenia na formularzu dostępnym w Oddziale Regionalnym KRUS w Koszalinie, w podległych Placówkach Terenowych oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

 

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w Oddziale Regionalnym w Koszalinie lub w podległych Placówkach Terenowych w nieprzekraczalnym terminie do 23 kwietnia 2021 r.

Szczegółowe informacje znaleźć można pod adresem: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/xviii-ogolnokrajowy-konkurs-bezpieczne-gospodarstwo-rolne-2021/.


webmaster [22:06, 19-03-2021]  drukuj
Urząd Miejski w Maszewie
Pl. Wolności 2
72-130 Maszewo
tel.: +48 91 4187567
+48 91 4187843
+48 91 4023380
fax: +48 91 4187506
e-mail: urzad@maszewo.pl
Godziny pracy UM:
Poniedziałek: 8.00 - 16.00
Wtorek-Piątek: 7.30 - 15.30
Burmistrz przyjmuje interesantów:
Poniedziałek: 12:00 - 16:30

Deklaracja dostępności

© UM w Maszewie 2019