AKTUALNOŚCI
.:   Uwaga - zmiana numeru konta bankowego!

Szanowni Mieszkańcy
Gminy i Miasta Maszewo


    W związku z wprowadzanymi zmianami organizacyjnymi w funkcjonowaniu Referatu Finansów i Budżetu Urzędu Miejskiego w Maszewie informuję, że uległ zmianie numer konta, na który należy dokonywać wpłat tytułem „Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

Wpłat należy dokonywać na nr konta:   78 9375 1054 6800 0231 2000 0150.

    Osoby, które dotychczas dokonują wpłat poprzez książeczkę opłat do Banku Spółdzielczego w Maszewie mogą w dalszym ciągu to czynić bez nanoszenia poprawek gdyż bank we własnym zakresie przekaże środki na właściwe konto. Książeczki opłat będą funkcjonować do wyczerpania ich zapasów.

    Osoby, które dokonują wpłat przelewem elektronicznym lub z wykorzystaniem dowodów wpłat innych niż zamieszczone w książeczce opłat proszone są o dokonywanie wpłat na nowy wymieniony numer.

 BURMISTRZ MASZEWA
Paweł Piesio


webmaster [19:45, 04-01-2019]  drukuj
Urząd Miejski w Maszewie
Pl. Wolności 2
72-130 Maszewo
tel.: +48 91 4187567
+48 91 4187843
+48 91 4023380
fax: +48 91 4187506
e-mail: urzad@maszewo.pl
Godziny pracy UM:
Poniedziałek: 8.00 - 16.00
Wtorek-Piątek: 7.30 - 15.30
Burmistrz przyjmuje interesantów:
Poniedziałek: 12:00 - 16:30
© UM w Maszewie 2019