AKTUALNOŚCI
.:  KOLEJNY AWANS GMINY MASZEWO

Po raz czwarty Wojewoda Zachodniopomorski wspólnie z Regionalną Izbą Obrachunkową opublikował zestawienie sytuacji finansowej gmin, powiatów i samorządu województwa. W tegorocznym zestawieniu znalazły się dane za rok 2020, które pokazują jak poszczególne samorządy zarządzają finansami. Nasza gmina wśród gmin wiejsko-miejskich uplasowała się na 15 miejscu, co dało nam awans o kolejnych 14 pozycji względem roku ubiegłego (kiedy to awansowaliśmy o 21 pozycji!)

Informacja oparta jest na 6 wskaźnikach finansowych:

  • udział dochodów własnych w dochodach ogółem

  • relacja nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące minus wydatki bieżące) do dochodów ogółem

  • udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem,

  • relacja zobowiązań (zaliczanych do długu publicznego) do dochodów ogółem

  • obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

  • wskaźnik bezrobocia.

 Więcej informacji pod adresem: http://szczecin.rio.gov.pl/?a=10846.


webmaster [15:13, 10-05-2021]  drukuj
Urząd Miejski w Maszewie
Pl. Wolności 2
72-130 Maszewo
tel.: +48 91 4187567
+48 91 4187843
+48 91 4023380
fax: +48 91 4187506
e-mail: urzad@maszewo.pl
Godziny pracy UM:
Poniedziałek: 8.00 - 16.00
Wtorek-Piątek: 7.30 - 15.30
Burmistrz przyjmuje interesantów:
Poniedziałek: 12:00 - 16:30

Deklaracja dostępności

© UM w Maszewie 2019