AKTUALNOŚCI
.:  Nowi urzędnicy złożyli ślubowanie

Kolejne osoby zakończyły służbę przygotowawczą i pomyślnie zdały egzaminy. Oficjalnym statusem pracownika samorządowego Urzędu Miejskiego w Maszewie mogą cieszyć się: Justyna Marciniak i Marcelina Zacharska. Zwieńczeniem procedury było uroczyste ślubowanie w obecności Burmistrza Maszewa Pawła Piesia. Nowe urzędniczki zobowiązały się do godnego i sumiennego wypełniania obowiązków na rzecz dobra wspólnoty samorządowej, wypowiadając słowa: „Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania”.

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych osoby podejmujące po raz pierwszy pracę w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowisku urzędniczym podpisują umowę o pracę na czas określony do 6 miesięcy. W tym czasie mają obowiązek odbycia służby przygotowawczej, trwającej do 3 miesięcy. Następnie zdają egzamin, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia.

 


webmaster [08:35, 11-05-2021]  drukuj
Urząd Miejski w Maszewie
Pl. Wolności 2
72-130 Maszewo
tel.: +48 91 4187567
+48 91 4187843
+48 91 4023380
fax: +48 91 4187506
e-mail: urzad@maszewo.pl
Godziny pracy UM:
Poniedziałek: 8.00 - 16.00
Wtorek-Piątek: 7.30 - 15.30
Burmistrz przyjmuje interesantów:
Poniedziałek: 12:00 - 16:30

Deklaracja dostępności

© UM w Maszewie 2019