AKTUALNOŚCI
.:  Zwrot podatku akcyzowego do paliw rolniczych od 2019r.

Zwrot podatku akcyzowego do paliw rolniczych od 2019r.

Związku ze zmianą ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z dniem 1 stycznia 2019 r. wzrasta limit oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z 86 litrów na 100 litrów z 1 ha użytków rolnych.

Ponadto z dniem 1 stycznia 2019r. będzie dopłata dla hodowców bydła  w ilości 30 litrów do zwierząt, które były w posiadaniu producenta rolnego w okresie 1 roku poprzedzającego termin składania wniosku.

Uprawnionymi do zwrotu podatku akcyzowego są producenci rolni będący posiadaczami wykazanych zwierząt:

1) cielęta w wieku do 6 miesiąca

2) jałówki w wieku od 6 do 18 miesięcy

3) krowy

4) buhaje w wieku powyżej 6 miesiąca.

Hodowcy bydła wraz z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego muszą załączyć:

1)  faktury Vat potwierdzające zakup paliwa rolniczego  

2) zaświadczenie wydane przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierające informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe  zgodnie z obowiązującymi przepisami

3) oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.  webmaster [11:00, 21-12-2018]  drukuj
Urząd Miejski w Maszewie
Pl. Wolności 2
72-130 Maszewo
tel.: +48 91 4187567
+48 91 4187843
+48 91 4023380
fax: +48 91 4187506
e-mail: urzad@maszewo.pl
Godziny pracy UM:
Poniedziałek: 8.00 - 16.00
Wtorek-Piątek: 7.30 - 15.30
Burmistrz przyjmuje interesantów:
Poniedziałek: 12:00 - 16:30
© UM w Maszewie 2019