AKTUALNOŚCI
.:  Nowy sprzęt dla OSP w Gminie Maszewo

Nowy sprzęt dla OSP w Gminie Maszewo

W dniu 4 października 2018 r. Alicja Szuster zastępca Burmistrza Maszewa przekazała przedstawicielom czterech jednostek OSP z terenu Gminy Maszewo sprzęt ratownictwa zakupiony w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Zakupiono cztery automatyczne defibrylatory zewnętrzne, cztery zestawy ratownictwa medycznego R1, dwa zestawyuniwersalnych podpór do stabilizacji pojazdów,trzyprzenośne zestawy oświetleniowe oraz latarkę akumulatorowa.Defibrylatory i zestawy ratownictwa medycznego R1przekazane zostały następującym jednostkom:OSP Dębice, OSP Nastazin, OSP Maszewo i OSP Przemocze. Natomiastzestawy uniwersalnych podpór do stabilizacji pojazdówtrafiły do OSP Maszewo i OSP Przemocze, a przenośne zestawy oświetleniowe do SP Maszewo, OSP Dębice oraz OSP Nastazin, a latarkę przekazano OSP Maszewo.

Przekazanie sprzętu ratownictwa było finalnym etapem wcześniejszych działań, które rozpoczęły się zaproszeniem Ministra Sprawiedliwości dla jednostek samorządu terytorialnego  z obszaru województwa zachodniopomorskiego do składania wniosków w ramach XI naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem na rok 2018. W ramach naboru istniała możliwość wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych i innego sprzętu, z wyłączeniem pojazdów. Gmina Maszewo złożyła wniosek na dotację i w dniu 24lipca 2018 r. została podpisana w Szczecinie umowa na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W ramach tej umowy Gmina Maszewo zakupiła sprzęt ratowniczy dla jednostek za kwotę 54 200,00 zł. Wysokość pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości to 53 658,00 zł, zaś wkład własny do projektu to tylko 542,00 zł.

Zakupiony specjalistyczny sprzęt, niezbędny do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, umożliwi jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych sprawnie działać w akcjach ratowniczych i wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa wśród mieszkańców i społeczności lokalnej.


webmaster [17:52, 08-10-2018]  drukuj
Urząd Miejski w Maszewie
Pl. Wolności 2
72-130 Maszewo
tel.: +48 91 4187567
+48 91 4187843
+48 91 4023380
fax: +48 91 4187506
e-mail: urzad@maszewo.pl
Godziny pracy UM:
Poniedziałek: 8.00 - 16.00
Wtorek-Piątek: 7.30 - 15.30
Burmistrz przyjmuje interesantów:
Poniedziałek: 12:00 - 16:30
© UM w Maszewie 2019