AKTUALNOŚCI
.:  Nowy wóz strażacki

Od 13 września br. mamy w Gminie Maszewo nowy wóz strażacki marki Volvo. Wart wraz z wyposażeniem 790 tys. złotych będzie ułatwiał działania druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszewie i służył mieszkańcom naszej całej Gminy. Gmina Maszewo ze swoich środków na zakup samochodu przeznaczyła kwotę 200 tys. złotych. 560 tys. złotych to środki pochodzące z Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 30 tys. złotych stanowi dofinansowanie do wyposażenia samochodu z Powiatu Goleniowskiego. W tym miejscu składam szczególne podziękowania dla osób, dzięki którym mogliśmy ten samochód zakupić: Panu Arkadiuszowi Skrzypczakowi Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie wraz z funkcjonariuszami tej jednostki za inicjatywę związaną z jego zakupem i pomoc w przeprowadzeniu przetargu, Panu posłowi na Sejm RP Michałowi Jach i Panu radnemu Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Ireneuszowi Rogowskiemu za wsparcie naszych dążeń do skorzystania z programu rządowego w zakresie dofinansowania zakupu, kierownictwu naszych jednostek- Panu Zbigniewowi Radawcowi, Witoldowi Piotrowskiemu, Dariuszowi Witek i wszystkim druhom zaangażowanym w sporządzenie wymaganej dokumentacji i przyprowadzenie samochodu od producenta. Dziękuję Panu Staroście Goleniowskiemu Tomaszowi Stanisławskiemu i wszystkim radnym Powiatu Goleniowskiego za odpowiedź na mój wniosek i przyznanie dotacji na zakup osprzętu na jego wyposażenie. Dziękuję radnym Rady Miejskiej w Maszewie za podjęcie uchwały, którą wniosłem o przesunięcie środków w budżecie na jego zakup, oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Maszewie za przeprowadzone czynności administracyjne. W sposób szczególny dziękuję Panu Joachimowi Brudzińskiemu ówczesnemu Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, który goszcząc z wizytą w Maszewie zapewnił mnie, że biorąc pod uwagę sytuację finansową, w jakiej znalazła się nasza Gmina, dołoży wszelkich starań, żebyśmy mogli z dofinansowania skorzystać dotrzymując słowa. Wkrótce nastąpi jego uroczyste przekazanie druhom strażakom.

 

Burmistrz Maszewa

                                                                                         Paweł Piesiowebmaster [20:46, 15-09-2019]  drukuj
Urząd Miejski w Maszewie
Pl. Wolności 2
72-130 Maszewo
tel.: +48 91 4187567
+48 91 4187843
+48 91 4023380
fax: +48 91 4187506
e-mail: urzad@maszewo.pl
Godziny pracy UM:
Poniedziałek: 8.00 - 16.00
Wtorek-Piątek: 7.30 - 15.30
Burmistrz przyjmuje interesantów:
Poniedziałek: 12:00 - 16:30

Deklaracja dostępności

© UM w Maszewie 2019