AKTUALNOŚCI
.:  Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Maszewie kadencji 2018-2023.

W dniu 22.11.2018 r. odbyła się I sesja Rady Miejskiej w Maszewie. Porządek ustalony przez Komisarza Wyborczego , który  zwołał niniejszą sesję przedstawiał się następująco:

 

  1. Otwarcie inauguracyjnej sesji Rady
  2. Przedstawienie porządku obrad
  3. Wręczenie Radnym zaświadczeń o wyborze
  4. Złożenie ślubowanie przez radnych
  5. Wybór przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących Rady
  6. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Burmistrza
  7. Złożenie Ślubowania przez Burmistrza
  8. Zamknięcie obrad

Sesja przebiegła zgodnie z ustalonym porządkiem obrad. Nowo wybrany Burmistrz Pan Paweł Piesio i wszyscy Radni Rady Miejskiej w Maszewie złożyli ślubowanie zgodnie z ustawą
o samorządzie gminnym. Podczas sesji ukonstytuowała się Rada Miejska w Maszewie.    Przewodniczącą Rady Miejskiej w Maszewie została Małgorzata Storma - Piotrowska 
a Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Maszewie zostali Radni: Mirosław Górski
i Agnieszka Lewicka.webmaster [18:31, 23-11-2018]  drukuj
Urząd Miejski w Maszewie
Pl. Wolności 2
72-130 Maszewo
tel.: +48 91 4187567
+48 91 4187843
+48 91 4023380
fax: +48 91 4187506
e-mail: urzad@maszewo.pl
Godziny pracy UM:
Poniedziałek: 8.00 - 16.00
Wtorek-Piątek: 7.30 - 15.30
Burmistrz przyjmuje interesantów:
Poniedziałek: 12:00 - 16:30
© UM w Maszewie 2019