AKTUALNOŚCI
.:   „ Ruszyły kontrole szamb !”

 „ Ruszyły kontrole szamb !”

          Od  dnia 10 czerwca 2019 r. na terenie gminy Maszewo rozpoczęły się kontrole w sprawie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późń. zm.). Kontrole dotyczą opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z instrukcją użytkowania.   

          O terminie kontroli mieszkańcy są wcześniej pisemnie informowani.

          Podczas kontroli właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przebywania na terenie swojej nieruchomości, celem wskazania lokalizacji zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z przedstawieniem umowy oraz rachunków potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Maszewo.

          Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania
w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) za uchylanie się od obowiązku właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

         Jednocześnie informuję, że podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych są nw. przedsiębiorstwa:

1)   Zakład Komunalny, ul. Szkolna 8, 72-130 Maszewo,

2)   Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Stargardzie, ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard;

3)   Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o., ul. I Brygady Legionów 17c, 72-100 Goleniów; 

4)    „F.U. Pak”,  Przemysław Pawlik, Łęczyca 2, 73-112 Stara Dąbrowa;

5)   „KAMGO”, Piotr Kamiński, Stodólska 3, 72-130 Maszewo;

6)   Park Drobiarski, ul. Pilska 36, 64-810 Kaczory;

7)   Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z.o.o. w Nowogardzie,

  1. ul.   3 Maja/ 14/2, 72-200 Nowogard;

8)   TOI TOI Polska Sp.z.o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa.


webmaster [15:50, 10-09-2019]  drukuj
Urząd Miejski w Maszewie
Pl. Wolności 2
72-130 Maszewo
tel.: +48 91 4187567
+48 91 4187843
+48 91 4023380
fax: +48 91 4187506
e-mail: urzad@maszewo.pl
Godziny pracy UM:
Poniedziałek: 8.00 - 16.00
Wtorek-Piątek: 7.30 - 15.30
Burmistrz przyjmuje interesantów:
Poniedziałek: 12:00 - 16:30

Deklaracja dostępności

© UM w Maszewie 2019