.:  Burmistrz Maszewa zaprasza mieszkańców miasta Maszewa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

Burmistrz Maszewa  zaprasza mieszkańców miasta Maszewa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

Burmistrz Maszewa informuje, w dniu 09 marca 2018r. weszły w życie nowe regulacje prawne ustawy z dnia 10 stycznia 2018r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Rada Gminy zobowiązana jest ustalić maksymalną ilość zezwoleń odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Maszewo. W związku z powyższym w dniach od 8 do 14 czerwca zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w celu zebrania opinii mieszkańców miasta Maszewa.

Konsultacje społeczne:

 

Konsultacje odbędą się w okresie od  8 do 14 czerwca 2018 roku.

 

Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

 

  • pisemnej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

Propozycje będą przyjmowane od mieszkańców miasta Maszewa w Urzędzie Miejskim w Maszewie, Plac Wolności 2, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 800 – 1600, wtorek–piątek 730 – 1530 (sekretariat urzędu) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@maszewo.pl lub grunty@maszewo.pl.

[23:16, 25-05-2018]