.:  Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na II pó³rocze 2018r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na II pó³rocze 2018r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH REJON I.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH REJON II.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH REJON III.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH REJON IV.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH WSPÓLNOTY I SPÓ£DZIELNIE.

[10:00, 25-06-2018]