.:  INFORMACJA dla rolników z terenu Gminy Maszewo

INFORMACJA

dla rolników z terenu Gminy Maszewo

 

    W związku z II raportem suszowym, ogłoszonym przez IUNG w Puławach, informuje się zainteresowanych rolników, o możliwości składania w Urzędzie Miejskim w Maszewie wniosków o oszacowanie strat powstałych w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (suszy) w uprawach rolnych. Obecnie trwa komisyjne szacowanie strat w uprawach rolnych znajdujących się na terenie Gminy Maszewo.

Wniosek o oszacowanie strat można pobrać i składać w Urzędzie Miejskim w Maszewie, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek:
w godz. 8:00 -16:00; wtorek-piątek w godz. 7:30-15:30).

Wniosek do pobrania jest zamieszczony także na  stronie internetowej www.maszewo.pl.                                                             

                                                                                                                                                                   Burmistrz Maszewa 

wniosek

[10:48, 04-07-2018]