.:  OBWIESZCZENIE - Burmistrz Maszewa

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Maszewa zawiadamia, iż mając na uwadze przepisy prawa art. 111 ust 7, art. 18 ust.12 pkt.5 lit. b i ust. 13 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r. poz.2137 ze zm.) zbliża się termin opłaty pierwszej raty tj. do dnia 31 stycznia 2019 roku, za sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców dysponującymi aktualnymi zezwoleniami na ich handel.


[19:09, 08-01-2019]