.:  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Maszewo w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2019

Ogłoszenie

Załącznik do Ogłoszenia


[15:38, 25-01-2019]