.:  Zarządzenie Burmistrza Maszewa Nr 51/2019 z 5.02.2019 r.

 W  sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej
w Maszewie zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Maszewo 

[17:54, 05-02-2019]