.:  ZARZĄDZENIE NR 101/2019 Burmistrza Maszewa

 Z dnia 08 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Przemocze.

[16:25, 08-04-2019]