.:  ZARZĄDZENIE NR 103/2019 BURMISTRZA MASZEWA

Z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Rożnowo

[10:12, 11-04-2019]