.:  Ponowne uruchomienie przychodni zdrowia w Dębicach i Rożnowie Nowogardzkim

W dniu 12 kwietnia br. Gmina Maszewo zawarła z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  w Szczecinie umowę najmu lokali użytkowych w Dębicach i Rożnowie Nowogardzkim. W najbliższym czasie pozwoli to na uruchomienie tak wyczekiwanych przez mieszkańców przychodni, w których świadczona będzie podstawowa opieka zdrowotna. Przywrócenie ich funkcjonowania jest w tej chwili najważniejszym priorytetem dla gminy, po to, aby nasi mieszkańcy ponownie mogli z nich korzystać. Pozwoli to również na zmniejszenie kolejek w oczekiwaniu na wizytę lekarską w przychodniach w Maszewie. W najbliższym czasie przekazane zostaną również mieszkańcom dalsze informacje w jaki sposób ponownie do nich przystąpić.

Rożnowo Nowogardzkie

Dębice


[15:25, 12-04-2019]