.:  Wizyta w mieście partnerskim Loitz

8 maja br. Burmistrz Paweł Piesio wraz z Sekretarzem Gminy Małgorzatą Złotek i Kierownikiem Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Promocji Dorotą Frasunkiewicz spotkali się z władzami miasta Loitz Burmistrzem Panią  Christin Witt, Zastępcą Burmistrza Panem Achimem Schult oraz Przewodniczącym Rady Miasta Panem Herbertem Rösicke. Celem spotkania było zapoznanie się burmistrzów i przedstawicieli obu miast, wzmocnienie współpracy oraz wyznaczenie nowych kierunków w działaniach na rzecz społeczności lokalnych. Podczas spotkania burmistrzowie zadeklarowali chęć dalszej współpracy i omówili najbliższe wspólne plany. Jeszcze w tym roku, najprawdopodobniej w czerwcu odbędzie się rewizyta przedstawicieli z miasta Loitz i kontynuacja rozmów na temat dalszej współpracy.

[17:20, 09-05-2019]