.:  ZARZĄDZENIE NR 117/2019 Burmistrza Maszewa z dnia 10 maja 2019 r.

  W sprawie ogłoszenia wyniku wyborów członków Rady Seniorów Gminy Maszewo.

[09:16, 13-05-2019]