.:  Dofinansowanie do zakupu nowego samochodu dla Straży Pożarnej

            W dniu 11 maja br. w Choszcznie odbyły się uroczyste Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka, w których uczestniczył między innymi Pan Joachim Brudziński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan generał brygadier Leszek Suski Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Pan Jacek Staśkiewicz Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, europarlamentarzyści, parlamentarzyści, przedstawiciele rządu, samorządu, służb mundurowych, duchowieństwa, wielu innych gości i przede wszystkim strażacy państwowych i ochotniczych jednostek z całego województwa zachodniopomorskiego. Jednym z elementów uroczystości było wręczenie samorządowcom i przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych promes na zakup nowych samochodów ratowniczo- gaśniczych.  W gronie 17 gmin województwa zachodniopomorskiego znalazła się również Gmina Maszewo. Koszt zakupu nowego samochodu wynosi 760 tys. złotych. 200 tys. to środki Gminy. Pozostałe środki pochodzą z zewnątrz. 300 tys. z Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego MSWiA i 260 tys. z Komendy Głównej PSP. Jest to bardzo duży krok w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy. Aktualnie średni wiek wszystkich samochodów będących na wyposażeniu jednostek OSP Gminy Maszewo przekracza 30 lat. Promesę z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odebrał Burmistrz Paweł Piesio i Prezes OSP w Maszewie Witold Piotrowski.


[09:19, 13-05-2019]