.:  Poradnik wyborczy

Rozpowszechnianie informacji o poradniku trwa w czasie ciągłym - ciągle jest pobierany i odsłuchiwany ze strony internetowej Fundacji gdzie jest także możliwość ściągania wspomnianych plików

(http://www.fundacja-terebint.c0.pl/proj004.php)

i szczegółowego zapoznania się nie tylko z poradnikiem opracowanym w 2011r po nowelizacji Ustawy wyborczej, ujednolicającej szereg innych ustaw.

[11:29, 13-05-2019]