.:  Wizyta w Mölln

W dniach 5- 6 lipca br. Burmistrz Maszewa wraz z żoną Agnieszką Piesio, Skarbnikiem Gminy Marzeną Miksą i radnym Rady Miejskiej w Maszewie Adamem Rojkiem, na zaproszenie Pana Sigfrieda Projahn i jego małżonki Helgi Jaap- Projahn przebywali z partnerską wizytą w niemieckim mieście Mölln. Pan Siegfried Projahn zorganizował kolejne, 71 spotkanie byłych mieszkańców Maszewa, którzy po II wojnie światowej zostali wysiedleni. Było ono okazją do poznania się, porozmawiania o tamtych ważnych i trudnych wydarzeniach, oraz aktualnych sprawach. Delegację z Maszewa przywitał Przewodniczący Rady Miejskiej i Zastępca Burmistrza Mölln. Wspólnie uczczona została pamięć osób, już nieżyjących. Symboliczne wieńce, kwiaty i znicze złożono pod obeliskiem przy ul. Massower Straße (Maszewskiej). Całość spotkania utrzymana była w bardzo przyjaznej i miłej atmosferze.

[18:26, 08-07-2019]