.:  Komunikat

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Maszewa nr 184/2019 z dnia 2 września 2019 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2020 uprzejmie informuję rady sołeckie, radnych, stowarzyszenia oraz mieszkańców Gminy Maszewo że do dnia 15 października można składać na dowolnym formularzu propozycje do budżetu Gminy na rok 2020.

[19:13, 05-09-2019]