.:  Płotki dla płazów

Przy drodze wojewódzkiej nr 141 w miejscowości Rożnowo Nowogardzie na odcinku ok. 350 m ustawiono płotki herpetologiczne. Budowa ogrodzeń ochronnych ma na celu ograniczenie śmiertelności płazów w szczególności traszki grzebieniastej i traszki zwyczajnej.Jest to pierwsza tego typu inwestycja w województwie zachodniopomorskim. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane i w całości sfinansowane przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. We wrześniurozpoczyna się okres wędrówek jesiennych. Płotki spełniają dwie funkcje: zatrzymują przemieszczające się płazy oraz zmieniają kierunek ich ruchu. Obiekty te zabezpieczają wszystkie gatunki narażone na zagrożenia, na każdym etapie ich rozwoju osobniczego. Zastosowanie płotków dla płazów jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na zmniejszenie śmiertelności płazów w wyniku kolizji z pojazdami lub przedostania się do miejsc, które stanowią dla nich pułapki, np. wszelkiego rodzaju elementy odwadniające.

[11:14, 06-09-2019]