.:  AZBEST

9 września 2019 r. Gmina Maszewo podpisała z firmą „EKO 24”  umowę na realizację „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Maszewo, w 2019 r.”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi usunięcia wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych oraz z nieruchomości  z terenu naszej gminy polegającej na:

demontażu wyrobów zawierających azbest na 16 nieruchomościach w ilości 2259,94 m ², ok. 40,74 Mg oraz przygotowanie odpadów zawierających azbest do transportu, pochodzących z 43 posesji w ilości 5187,98 m², ok. 93,07 Mg.

Wartość zadania to kwota 65 746  zł brutto, która w całości zostanie sfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Wszyscy mieszkańcy, którzy do końca czerwca br. złożyli deklaracje przystąpienia do „Programu usunięcia azbestu oraz wyrobów zawierających azbest w 2019 r.” zostaną objęci wsparciem.

[17:00, 09-09-2019]