.:  Burmistrz Maszewa Zaprasza

Burmistrz Maszewa zaprasza chętne osoby do składania podań do pracy
na stanowisko palacza w ¶wietlicach wiejskich poszczególnych sołectw:

  1. BAGNA                                     
  2. DARŻ              
  3. JENIKOWO
  4. NASTAZIN                                                                
  5. RADZANEK
  6. ROŻNOWO

 

Podania należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Maszewie    (pokój nr 16) do dnia 08.10.2019 r. lub przesłać e-mail na adres urzad@maszewo.pl.

[17:33, 30-09-2019]