.:  BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA

Ogłoszenie

Burmistrz Maszewa ogłasza nabór wniosków w ramach programu priorytetowego

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. 

Cel programu

Rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Terminy i sposób składania wniosków

Wypełnione wnioski należy składać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Maszewie, Plac Wolności 2, listownie bądź w formie elektronicznej na adres urzad@maszewo.pl w terminie do 22 listopada 2019r.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

Wzór wniosku stanowi załącznik do ogłoszenia.

Realizacja programu na terenie Gminy Maszewo będzie uzależniona od uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

załącznik do ogłoszenia


[11:45, 06-11-2019]