.:  Kolejne bezpłatne szkolenia komputerowe w Gminie Maszewo.

W ramach projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego” w gminie Maszewo odbyły się kolejne bezpłatne zajęcia komputerowe: 23-24 listopada br. w Dębicach i Maciejewie oraz 26-27 listopada br. w Darżu. Organizowane są przez Gminę Maszewo w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie. nr projektu POPC.03.01.00-00-0086/18

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

[12:42, 02-12-2019]