.:  Remont chodnika dobiegł końca.

Zakończył się remont chodnika w Maszewie przy ul. Stefana Żeromskiego. Inwestycja była podzielona na trzy etapy, prace polegały na wyrównaniu chodnika i wymianie uszkodzonych płyt na odcinku 440 metrów. Wykonawcami remontu były maszewskie firmy. Koszt zadania to kwota 49 138,50 zł. Wyremontowany chodnik poprawił bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz wpłynął na poprawę estetyki ulicy Żeromskiego.

[20:16, 10-01-2020]