.:  Certyfikaty dla Kursantów!

„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego”

 

Certyfikaty dla Kursantów!

W dniu 9 stycznia 2020 r. zakończyło się kolejne szkolenie z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych „Moje finanse i transakcje w sieci”. Certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia jego uczestnikom wręczył Burmistrz Maszewa Paweł Piesio wraz z Panią Dorotą Frasunkiewicz - koordynatorem projektu.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w szkoleniu.


 

[20:19, 10-01-2020]