.:  Ogłoszenie otwartego konkursu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Maszewo


[20:23, 10-01-2020]