.:  MIESZKAŃCY GMINY MASZEWO - WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KORONAWIRUSA!!!

Zgodnie z decyzją rządu od 16 marca (poniedziałek) do 25 marca (środa) zamknięte będą wszystkie szkoły, przedszkola i żłobki w całej Polsce. W dniach 12 i 13 marca (czwartek i piątek) w placówkach oświatowych prowadzone będą jedynie zajęcia opiekuńcze. Są one przeznaczone dla dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki.

Od poniedziałku 16 marca 2020 r. szkoły podstawowe i przedszkole prowadzone przez Gminę Maszewo będą już całkowicie zamknięte. Zgodnie z zaleceniami rządu dotyczy to także placówek prywatnych.

Od 12 marca nie będą się odbywać zajęcia w placówkach wsparcia dziennego i w świetlicach wiejskich. Zawieszone zostają także zajęcia w Ośrodku Kultury i Sportu oraz w Hali Sportowej. Zamknięta będzie  Miejska Biblioteka Publiczna.

W tym terminie nie będą również udostępniane świetlice wiejskie.

Apelujemy do wszystkich innych podmiotów o zaniechanie organizowania imprez, spotkań i wszelkich form zajęć skupiających większą liczbę osób. Im mniej ludzi w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa lub innych wirusów.

WAŻNE!!!

Rodzice i opiekunowie dzieci do 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego, specjalnego zasiłku opiekuńczego. W tym czasie nie będą musieli chodzić do pracy. To 14 dni przysługujące łącznie obojgu rodzicom, niezależnie od liczby dzieci. Zasiłek nie będzie wliczony w ustawowy limit opieki. Mogą z niego skorzystać także rodzice, którzy już wyczerpali zasiłek opiekuńczy na ten rok.

Osoby, które zdecydują się na taką formę opieki nad dziećmi, otrzymają 80% wynagrodzenia. Dodatkowy zasiłek jest wypłacany na takich samych zasadach jak zasiłki z ubezpieczenia chorobowego. Aby z niego skorzystać, należy złożyć oświadczenie u pracodawcy – druk ZUS Z-15 A. Nie trzeba dołączać zwolnienia lekarskiego.

Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku poniżej.

WAŻNE!!!

W celu przeciwdziałania koronawirusowi pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna)na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Rozdział 2, Art. 3).

 

JAK SIĘ ZABEZPIECZYĆ PRZED KORONAWIRUSEM?

  • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
  • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

[15:30, 11-03-2020]