.:  Burmistrz Maszewa ogłasza

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gm. Maszewo, poł. w obr. Maszewo – 3, oznaczonej nr. 48/2 o pow. 1.024,00 m 2 oraz udziału do 317/1000 części w działce nr 48/4 o pow. 322,00 m2.

[14:00, 14-09-2020]