.:  INFORMACJA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MASZEWIE

INFORMACJA DOTYCZĄCA DYSTRYBUCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA OSÓB NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM REALIZOWANEGO W PODPROGRAMIE 2020.

[21:07, 19-02-2021]